צרו קשר

הדרכה הורית

מה בין דורות ראשונים לדורות אחרונים. בדורות ראשונים, די שאב המשפחה עיקם את שפתיו כדי ליישר את ילדיו לדרך הסלולה מימים ימימה. כך גם האם היתה מורה על צורכי הבית וילדיה עברו לעשייתן. לא כן דורות אחרונים. יש שידרשו זאת לגנאי שירידת הדורות היא, ויש שישבחו את דור הגאולה שדורש הוא יחס משוכלל יותר. בין כה בין כה, עבודת ההורות תובעת היא את דרכה, מחפשת את הדרך הראויה והנכונה לחינוכם של צאצאי המשפחה. חיפוש דרך זו אינו פשוט כלל ועיקר. דורש הוא לחדש ולזקק את מלאכת החינוך.  
הדרכת ההורים הנרטיבית מצטרפת לחיפוש זה, ומנסה לתור ביחד עם ההורים את דרכם המועדפת עליהם. מזמינה היא את ההורים לא לעשות עוד מאותו דבר של עובד, לדלות את הידע הקיים שבהם לגבי ההורות, לזהות דפוסי הורות שאינם תואמים את עולמם הערכי, לכוון את הצרכים הייחודים לכל ילד, לעורר לאחריות הורית אך לא אשמה, לשים לב לדינמיקות ההוריות שעלולות לחבל, לברר את המיקום המדויק ברצף שבין חופש לגבול, להאיר את החיובי שבהורות, לכבד את השקפות העולם של בן הזוג ולמצוא את התבשיל המיוחד של שלל הטעמים והריחות שרוקחים שני ההורים יחד.
האמת היא, שלפחות בדבר אחד דורות ראשונים ודורות אחרונים שווים – רובם המובהק ככולם רוצים בטובת יוצאי חלציהם. למרות שלפרקים אין זה נראה לעין, בכל זאת, הכוונות, הרצונות והחלומות של הורים הוא להעניק לילדם את כל הטוב שבעולם.
הדרכה הורית

לפרטים נוספים צרו עמי קשר: