צרו קשר

חיזוק המשולש ההורי - קהילתי

"למה רק לי לא?!"
חודש יולי והפלפון מצלצל. "אבא אתה שומע?" – "כן, חמוד.".
"אני לא חוזר ב22.00 כמו שאמרתי, כולם נשארים פה ואבוא מאוחר יותר".
"נועם, סיכמנו שאתה חוזר בשעה זו. ואני מצפה ממך לעמוד בכך".
"אבל זה לא הוגן אבא" מתחנן נועם "כל ההורים מרשים ורק אתה  לא!".
האבא נשאר לבדו מול הפלפון אפוף במחשבות "אולי אני מגזים? אולי באמת כדאי שהוא יישאר עם כולם? למה שאר ההורים מרשים לילד שלהם להישאר מאוחר יותר?".
 
משולשים
על מנת להבין את המתרחש בין האבא, הילד ושאר חבריו ניתן לדמות את הדינמיקה ל"משולשים של בואן".
המטפל המשפחתי מארי בואן טען, כי כאשר ישנו קונפליקט ומתח בין שני בני משפחה, אחד הדרכים להפיג את אותו המתח, הוא על ידי התחברות לדמות חיצונית ודחיקת אחד הצדדים החוצה. לדוגמא, כאשר ישנה אי הסכמה בין ההורים ואחד ההורים מערב את הילדים במתח ויוצר קואליציה נגד ההורה האחר. בדומה לכך, בסיפור שלעיל, נוצר מתח בין נועם לאביו, ובמקום להתמודד ישירות מול הקושי עם אביו, נועם בחר לאמץ את הורי חבריו ולייצור איתם קואליציה ווירטואלית (וחד כיוונית) נגד אביו כאשר "כל ההורים מרשים ורק אתה לא". באופן זה האב נדחק החוצה, וחש כי כעת עליו להתמודד עם קושי רחב וגדול יותר.חיזוק המשולש הקהילתי
דרך אחת שהורה יכול לנקוט בהתמודדות עם הקואליציה הזו, היא להסביר לילד ש"במשפחה שלנו הכללים הם שונים, עם כל הקושי שבדבר". אולם ישנה דרך נוספת, שבה ההורה יוצר קואליציה מסוימת עם שאר ההורים שבקהילה. זו דרך שבה ההורה אינו מתמודד עם המתבגר לבדו, אלא הוא יוצר שפה משותפת לגבי הכללים המקובלים על קבוצת ההורים בקהילה. ההורים יוצרים נורמות חינוכיות משותפות (שעת החזרה הביתה, סיירת הורים, אופי הבילוי של המתבגרים וכו') ובכך נוצרת קהילה שבה ההורה והילד הם חלק ממנה. מן המותר לציין, שאין בכך קריאת מלחמה משותפת של ההורים כנגד הילדים, להיפך יש בכך הזמנה לשיח בין הקהילה ההורית וקהילת המתבגרים.

תקופת החופש הגדול
חיזוק המשולש הקהילתי נכון בכל עת, אולם נדמה שתקופת החופש הגדול מזמינה זאת שבעתיים. תקופה זו מאופיינת ביציאה מן השגרה ומן הכללים הקבועים והיומיומיים הקיימים בבית ובבית ספר. דווקא בתקופה של היעדר מסגרת, נדרש ההורה ולא פחות מכך הקהילה לייצר מסגרת חלופית מסוימת. על אף שמסגרת כשזו עלולה לייצר התנגדות וקושי, יש בה כדי להביא גם למתבגרים עצמם בטחון ורגיעה פנימית.