צרו קשר

ריקוד הורי במעגל

דינמיקה

חוסר גבולות
ההורים של שחר מגיעים להדרכה הורית. הם מוטרדים מתפקוד ילדיהם בכלל ושל שחר בפרט. חשים שקולם אינו נשמע ודרישותיהם ניצבות כהצעה שנתונה למשא ומתן בלתי פוסק. הם מסבירים שאין ביניהם תמימות דעים בסוגיות חינוכיות רבות, אך התימה המרכזית והסמויה היא – מי אחראי למצב:  אם המשפחה טוענת שהאבא קשוח מידי והאבא משיב ששורש העניין הוא חוסר הסמכותיות של האמא. לצערם, המתח שבסוגיית ההורות מחלחל לאיטו ומשפיעה אף על הזוגיות האיתנה.ריקוד הורי
הטיפול המשפחתי מזמין את ההורים להתבונן פנימה על "הריקוד ההורי" שלהם: לשים לב לתנועות האבא כאשר האמא פועלת למול הילדים, להתבונן בתגובות האם כאשר אבא נוקט עמדה, ולפתח מודעות לדינמיקה המתחוללת כל העת ביניהם. ההורים של שחר רקדו את הריקוד הבא, כאשר הילדים לא נשמעו: ככל שאבא הביע יותר את זעמו והעניש בחומרה את הילדים כך אמא נבהלה וגוננה עליהם יותר, וכך ככל שאמא גוננה יותר, כך אבא הביע יותר את חמתו, וחוזר חלילה. נוצר מעגל קסמים שמזין את עצמו כל העת - כל הורה מגיב ומחריף את עמדתו בעקבות תגובת האחר.
נסביר קצת יותר: בתחילה, ההבדלים בגישה החינוכית של ההורים  היו קטנים יותר, כאשר כל אחד מדגיש צד אחר. המסרים לילדים היו דומים, גם אם לא אחידים, כעין יובלים שונים שחותרים יחדיו להגיע לים הגדול. בעמדה זו, טוב היה להם ולילדם. אולם, חילוקי הדעות החריפו, וגרמו להקצנת עמדות ההורים. אם ננסח זאת בשפה של מספרים בסולם שבין 1 ל-10:  האבא הקשיח את יחסו לילדים לרמה "תשע" במקום "שש", ואמא שהתחילה בקשיחות "ארבע" קרובה היום לרמה "אחד". וכך בהסתחררות המעגל הילדים שכה זקוקים לגבולות וסדר - משתוממים, נבוכים ומבולבלים למול ריקוד זה.


ככל שאבא הביע יותר קשיחות מול הילדים, האמא הגיבה בהגנה. וככל שהאם הגיבה בהגנה האב הגביר עוד יותר את קשיחותו וחוזר חלילה.

תפקיד ההורים
דינמיקה מעגלית, בשונה מחץ לינארי, מלמדת שאין התחלה ואין סוף. אין ביצה ואין תרנגולת. הדינמיקה שנוצרה בין ההורים היא נקודת ההתחלה. לפיכך, החיפוש המתמיד של ההורים לגבי מקור האשמה אינו רלבנטי.  תפקידו של כל אחד מההורים לזהות את מקומו בריקוד ולקחת עליו אחריות.  לשאול את עצמו איך הוא יכול לצאת ממעגל קסמים זה. ההורים של שחר צריכים לבדוק מה נדרש מהם לעשות כדי שעוצמת המעגל תופסק: האבא מוזמן לאתגר את הקשיחות ואמא את הגנת היתר ומתוך כך להציב גבול ולתחזק אותו ממקום מתון ומדויק יותר עבור ילדם. וכך, כאשר התא ההורי-זוגי נמצא במקום ברור יותר,  בתהליך מקביל, תא הילדים יציב יותר.

מגוון מעגלים
כמובן שבמערכת ההורית-זוגית יכולים להיות מגוון מעגלים: ככל שאבא יותר לחוץ וחרד כך אמא יותר רגועה ושלווה, ככל שאמא יותר מעורבת ופעילה כך אבא לוקח צעד אחורה ועוד. אין הכרח שבני זוג ישמשו כתבנית אחידה, אדרבה, פעמים שהשונות משלימה, תומכת ומעשירה את ההורות. ההזמנה היא לשאול ולברר: האם קיימים מעגלים ביחסים בינינו? אם כן, איך הם משפיעים על התא ההורי-זוגי? איך הם משפיעים על הילדים? האם אני מרוצה מעמדתי ההורית כרגע או שמא אני מקצין אותה כתגובת נגד? אם  אינני מרוצה מה עלי לעשות כדי לצאת ממעגל זה?  ובכלל, איך אני שואף וחולם שתתהווה הדינמיקה שיש בינינו?